Mentaliseringskompetence i professionel praksis med børn, unge og familier

 

I maj 2015 udkom bogen ved Bogforlaget Frydenlund. Her på siden kan du danne dig et indblik i, hvad bogen handler om, og hvem der står bag.

Du kan blandt andet frit downloade de mentaliseringsværktøjer, som gennemgås i kapitel 7 i bogen. Via siden har du også mulighed for at give os feedback på bogen og mentaliseringsværktøjerne.

Se indholdsfortegnelse

 

Såfremt du ønsker emner fra bogen uddybet eller har interesse i foredrag se da:

www.mentaliseringspsykologerne.dk

 

Se mere om bogen via forlaget Frydenlund's hjemmeside her: www.frydenlund.dk.

Du kan også læse en mere om bogen i Frydenlunds kvartalsblad fra efteråret 2015 her: Kvartalsblad

 

 

 

»En virkelig spændende og relevant bog, med et højt fagligt niveau. Bogens opbygning med præsentation af teorien efterfulgt at masser af praksiserfaring fungerer rigtig godt. Selve teoriafsnittet kommer godt omkring de forskellige teoretikere, som ligger til grund for mentaliseringskompetencen, på et spændende og let forståeligt sprog. De efterfølgende afsnit giver et super godt indblik i brugen af mentaliseringskompetence i praksis inden for flere forskellige pædagogiske områder. Jeg finder bogen særdeles relevant og vil helt sikkert vende tilbage til den flere gange og kan kun anbefale den til alle som arbejder med børn, ikke mindst plejefamilier og lærere og pædagoger inden for specialområdet vil kunne have glæde af at læse bogen«.

Dorthe Skovborg, socialpædagog og lærer på en behandlingsskole

Mentaliseringskompetencer

Om bogen

Som den første af sin art i Danmark præsenterer bogen, hvorledes fagprofessionelle fra forskellige kontekster helt konkret arbejder mentaliseringsbaseret.

Således indeholder bogen praksisbeskrivelser fra socialpædagogisk praksis (opholdssteder, familieplejekonsulenter, plejefamilier) samt fra indsatser rettet mod familier. Praksisbeskrivelserne i bogens anden og tredje del underbygges af første del af bogen, som gennemgår det teoretiske og empiriske grundlag for den mentaliseringsbaserede tilgang. Bogen kobler teori direkte med praksis.

Formålet med bogen er kort sagt, at gøre det nemmere for professionelle at tilrettelægge praksis ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang. Emner såsom Integrated Children´s System (ICS), psykiske lidelser, det neurologiske grundlag for mentalisering mm. forholder bogen sig også til.

»Emnet for bogen er et af de mest relevante at tage op for tiden, og det er lykkedes forfatterne at sammensætte kapitlerne, så man som læser føler at komme hele vejen rundt om emnet. Jeg kan bruge den som professionel, idet mentaliseringskompetencen er en tilgang til forandring baseret på, at den behandlende part bevarer fokus både på egen, men også på modpartens tanker og følelser samt selvforståelse. Her bidrager bogen med både at beskrive den teoretiske baggrund samt med gode underbyggede praksis eksempler fra et bredt felt. Jeg har lært nyt og fået genopfrisket viden om mentalisering ift. børns udvikling samt omkring behandlingstiltag ift. konsekvenserne af udvikling af psykopatologi, traumer og omsorgssvigt. Teorier beskrives i et forståeligt tilgængeligt sprog samt er givet på en dybt engageret og indsigtsfuld måde, der giver læseren god forståelse for hvad der er muligt ift behandling og i forståelsen. Mentalisering kan læres! Den affektregulering og relationskompetence, bogen beskriver, er ofte beskrevet i andre bøger om det pædagogiske og psykologiske behandlingsarbejde, men her ses inddraget flere perspektiver ud fra det mentaliseringsbaserede, hvilket løfter niveauet. God lærerig og positiv oplevelse at læse bogen, den kan anbefales«.
Jette Vorup, psykolog

Værktøjer

Nedenfor kan du tilgå og downloade de mentaliseringsværktøjer, der præsenteres i kapitel 7. Nogle af værktøjerne bruges af den professionelle i mødet med barnet/den unge/den voksne/familien. Andre værktøjer bruges til selvrefleksion. 

 

»Sjældent har jeg læst en så vedkommende fagbog i min tid som lektor i pædagogik. Den er vedkommende, fordi denne problemstilling er meget aktuel i dagens debat om børn og unge samt deres mere eller mindre splittede og samspilsramte familier. Bogen har en meget fin pædagogisk tilgang i både den praktiske hverdag, men så sandelig også en fin teoretisk gennemgang af dette vanskelige ord og sikkert også for mange ukendte begreb "Mentaliseringskompetence". Bogen er bygget op med en nem tilgang til stoffet også for personer, der ikke direkte har en pædagogisk/psykologisk uddannelse, men "kun" arbejder med alle disse begreber. At dele bogen op i de mange kapitler gør den fin læselig, de 12 forfattere har redaktørerne givet et pædagogisk frirum med plads til forskellige synspunkter og holdninger, men stadigvæk en styring omkring det væsentlige. Litteraturlisten er meget grundig og vil kunne benyttes ved yderlige fordybelse i mentaliseringskompetence. Bogen her bør være obligatorisk for plejeforældre, socialrådgivere og pædagoger. De vil i deres arbejde kunne få stor glæde ved alle disse eksempler og fordybelse i det forholdsvis nye begreb, som mentaliseringskompetence dækker over«.

Steen Flemming Jørgensen, Rektor Emeritus

 

Feedback

Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at vide mere, er du velkommen til at kontakte os via formularen til venstre. 

copyright© 2015 www.mentaliseringskompetence.dk

Tlf: 26 23 27 90  Mail: info@psykolog-majajacobsen.dk